ADELÖV – livet på landet
Adelöv som ligger i Tranås kommun mellan Tranås och Gränna utmed ”kulturvägen” (väg 133) är mest känd för sin höstmarknad som har anor sedan 1730-talet då de fick rättighet att bedriva marknad.
På marknadsplatsen finns ett antal marknadsbodar med ursprung från mitten av 1700-talet. Marknaden, som äger rum första torsdagen i september månad, brukar varje år locka cirka 30.000 – 40.000 besökare.

I Adelöv bor annars bara cirka 450 personer året runt. Men man vill gärna bli fler och håller just nu på att skapa nya tomter för att ge möjlighet till nybyggnation av bland annat bostäder, i första hand längs väg 133 vid Mickelstorp längs sjön Noen. Men möjligheter finns också på andra ställen där markägare är villiga att avstycka tomter. Naturen i bygden är mycket omväxlande då det finns många sjöar med möjlighet till rika naturupplevelser samt fiske och bad.

Adelöv har ett rikt föreningsliv med bland annat Adelövs idrottsklubb, Adelövs motionsklubb, Hembygdsförening, Svenska kyrkan, Adelöv Pingstförsamling och Åsen Missionsförsamling. Samtliga föreningar ingår i Adelövs Framtidsgrupp, som sedan ett tiotal år anordnar julmarknad söndagen före första advent samt traktorrace i början av september. Besök gärna hemsidan för mer information.Ingemars Lantbruks Redovisning

Bransch:
Lantbruk

Telefon: 0140-73030


Email:
ingemarslantbruksredovisning@hotmail.com

Hemsida:
www.adelov.se

Adress:
Ingemars Lantbruks Redovisning
Torrarp 1
57398 Tranås

| 13 SENASTE FÖRETAGEN